Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sintine Bakımları

Sintine pompası ne işe yarar, sintine pompası nasıl çalışır gibi başlıklara geçmeden önce sintine nedir, sintine geminin neresi, sintine atmak ne demek ve benzeri gibi konulara değinerek başlayalım yazımıza. Sintine ne demek kısaca bahsedelim. Sintine, bir teknenin su hattı altında kalan iç kısmına verilen isimdir. Geminin makine ve kazanlarının bulunduğu kısmın zemininin ve ambar güvertesinin altında kalır. Gemi içinde sızan sularla, makine ve kazan dairelerinden akan yağların depolandığı en altta kalan kısma sintine bölgesi denir. Tüm pis giderler sintine adı verilen bölgeden bir pompa yardımı ile tanka toplanır. Toplanan bu giderler, limanlarda bekleyen bu işi yapan şileplere boşaltılır. Kimyasal ve fiziksel yöntemler ile tabakalara ayrılan sintine suları daha sonra arıtılır ve mikroplardan, pisliklerden arınmış olarak yeniden denize bırakılır. Katı olan pislik parçaları genellikle yakılarak yok edilir. Sintine pompası aracılığı ile toplanan tüm atıklar tamamen temizlenir ve gördükleri kimyasal işlemlerden sonra tamamen arınmış bir şekilde denize dökülürler. Sintine sularının olduğu gibi denize bırakılması kanunlarca yasaktır ve gemiler bu kuralı çiğnerlerse liman tarafından bağlanarak para cezasına çarptırılırlar. Ne zaman ki her şey arındırılır, temizlenir işte o zaman denize bırakılmasına müsaade edilebilir.

Sintine boşaltma kuralları nelerdir?

Sintine boşaltma kurallarına uyulmadığı takdirde gemiler limanlara bağlanır ve para cezası kesilir ancak bazı zararları kesilen para cezaları bile telafi edemez. O hasarların en büyüğü deniz kirliliğidir. Sintine boşaltma kurallarına uyulmadan denize salınan sintine atıkları denizlerin korkulu rüyasıdır. Yönetmeliklere göre sintine atıklarını doğrudan ve/veya dolaylı olarak deniz ortamına bırakmak yasaktır. Gemilerden kaynaklanan atıkların “atık kabul tesislerine” ve “atık alma gemilerine” verilmesi, geçici olarak depolanması ve insan sağlığını tehdit edecek tüm ögelerden arındırılması gereklidir. Gemiler bu yönetmelik kapsamında tanımı yapılan atıkları, hükümlere uygun olarak atık kabul tesislerine ya da atık alma gemilerine vermekle yükümlüdür. Aksi halde ceza uygulamaları vardır ve bu durum geminin bağlanmasına kadar gider. Sintine atığı denince tüm okları “sintine pompası” üzerine çeker çünkü bu atık-depolama arasındaki döngünün önemli bir dişlisidir. Peki sintine pompası nedir ve sintine pompası ne işe yarar?

Sintine pompası nedir?

Yukarıda da sözünü ettiğimiz üzere sintine, geminin en alt kısmında yer alan bölüme verilen isimdir. Gemilerden sızan sular ya da yağ gibi atıklar bu bölgede toplanır. Sintine pompası; gemi, balıkçı teknesi, yat gibi deniz araçlarında toplanan su ve yağların tahliye edilmesi için kullanılan bir pompa çeşididir. Hem günlük kullanımda hem de acil durumlarda geminin işleyişi bakımından önemli bir ekipmandır. Makine dairesi içinde temizlik yapıldığı zaman sintine kuyularına su ya da başka sıvılar karışabilir; sintine pompası burada önemli bir işlevdedir çünkü kuyularda birikenler sintine pompası aracılığı ile boşaltılırlar. Sintine pompası ne işe yarar sorusunun yanıtı ile devam edelim. Sintine pompası, su sıkıntısını gidermek için tasarlanan bir ekipmandır bu nedenle her zaman doğru çalışması önemli bir noktadır. Gemilerde bulunan sintine pompaları genellikle pistonlu pompa ya da santrifüj tipi pompalardır. Deniz seviyesinin altına konumlanır ve geminin büyüklüğüne göre uygun olan sintine pompası seçimi yapılır.